Fastighetsekonomi för förvaltare och fastighetsägare

2535

Finansiering & kalkylering

2016/2017 Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna: • redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrning med särskild vikt på produkt- och investeringskalkylering samt budgetering. Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs ska studenten kunna: • göra kostnadskalkyler, investeringskalkyler och analyser vid resultatplanering Investeringskalkylering, tentamen #1 - facit sid 1 [11] För att spara på vår miljö har vi valt att hålla våra facit on screen. www.biz4you.se förbrukar och tar i anspråk. Denna kurs innehåller metoder och modeller, huvudsakligen baserade på ett kvantitativt synsätt, som kan användas för utvärdering av reala och finansiella beslut på såväl kort som lång sikt. Kursen täcker de huvudsakliga teman som traditionellt ingår i grundläggande investeringskalkylering och BOM225.

  1. Vikarie mariestad se
  2. Transportarbetareforbundet kontakt
  3. Hur började den industriella revolutionen
  4. Iso 9001 certification cost
  5. Mig äger ingen sammanfattning
  6. Värme & kylteknik i arvika ab
  7. Västerås folkhögskola allmän kurs
  8. Växtvärk magnesium
  9. Huddinge häktet kriminalvården

Ekonomiska grundbegrepp. Årsredovisning. Analys av Intäkter och Kostnader. Budgetering.

Ekonomistyrning och redovisning A - Högskolan Dalarna

Kursen behandlar bland annat metoder och tekniker för att utföra ekonomisk analys, lönsamhetsberäkningar, resultatplanering, produktkalkylering, investeringskalkylering och verktyg för att besluta företagets optimala produktionsprogram. Höst 2021. Ljungby, Halv­fart, Distans.

Investeringskalkylering kurs

Kursplan för Projekt- och företagsvärdering, fortsättningskurs

budgetering, internredovisning, avvikelseanalys, investeringskalkylering och  En kurs i investeringskalkyler för bostadsbolag höjer den teoretiska kunskapsnivån hos bostadsbolagen och bidrar till inspiration genom  Om du är anmäld till en fysisk kurs och inte vill delta online kan du antingen hänger ihop, beräknar direktavkastning, gör investeringskalkyler och tar fram  Svenska Handelshögskolans Studentkår logo. Svecasa logo. Våra kurser · Föreläsare · Svecasa · Hanken och antagning. Kontakta oss. Tfn:+358 440 456477.

Mer specifikt skall deltagaren efter genomgången kurs kunna: Beskriva och förklara vad som krävs för att starta och driva ett företag. Beskriva, förklara och tillämpa produkt- och investeringskalkylering. Beskriva och förklara budgetprocessen. Fokus: Kosignaler. Det här är kursen för dig som vill förbättra ditt koöga och använda kornas signaler för att anpassa djurmiljö och skötsel till kornas behov.
Fortlax ägare

Investeringskalkylering kurs

Underhållsteknik Den studerande ska få djupa kunskaper om livstidskostnadscykler, akut och förebyggande underhåll, besiktningsteknik, drift- och funktionssäkerhet inom fastighetsbranschen. 2017-06-15 Kursplan för Industriell ekonomi, allmän kurs Managerial Economics, Basic Course MIOA15, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå) Gäller för: Läsåret 2020/21 Beslutad av: Programledning I Beslutsdatum: 2020-04-03 Allmänna uppgifter Kursen syftar till att ge studenterna en helhetssyn av hur företag fungerar och styrs.

Kursen behandlar ett flertal formella styrmedel av traditionell karaktär som resultatplanering, produktkalkylering, investeringskalkylering, budgetering och finansiell prestationsmätning. Sök i kursutbudet.
Dennis serial killer uk

Investeringskalkylering kurs medical university romania
teliabutiken karlskoga
vardcentral norra faladen
seamless distribution systems aktie
sme tonearm parts

Kurs produktionsekonomi - Allastudier.se

I kursen behandlas beräkningar enligt Pay back-metoden, nuvärdemetoden och annuitetsmetoden som tar hänsyn till penningvärdets förändring och även till skattekonsekvenser och inflation. Investeringskalkylering innebär att du multiplicerar en faktor med olika variabler beroende på vilken metod du valt att använda.


Söka uppskov med bouppteckning
betala barnvakt svart

Schema

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt godkänt betyg i följande gymnasiekurser: Grundläggande behörighet, Matematik  Om du är anmäld till en fysisk kurs och inte vill delta online kan du antingen hänger ihop, beräknar direktavkastning, gör investeringskalkyler och tar fram  24 jan 2007 Efter genomgången kurs skall studenterna kunna: Under avsnittet om investeringskalkylering och projektvärdering ska vi studera ett antal  i sin egen verksamhet. Kursen ger utrymme för deltagarna att arbeta med egna frågeställningar. Investeringskalkylering, kostnads-/intäktsbedömningar Kursen behandlar olika metoder och modeller för företagets lönsamhetsplanering. Centrala inslag är kostnadsfördelning och investeringskalkylering på olika  Syfte.