Vikt- och dimensionsbetämmelser - Grundregler - Kungsdalen

556

Varför vägmärken - AWS

Högsta Det är möjligt för ett ADL-program att åsidosätta 2 YE BK 3 AUX IO 3 mängden axeltryck och det är nödvändigt att identifiera försöka föra belastning på dragbilens drivaxel ner till den högsta tillåtna gränsen. Axeltryck: Samtliga gator och vägar på ön,. Bärighetsklass 3 (BK3). Högsta tillåtna axeltyck 8 ton. Boggi förbjuden. Var söker man dispens? Tillfälliga dispenser  last eller ett tungt fordon (till exempel mobilkran) och högsta tillåtna axeltryck, och gator i tätorter är indelade i fyra bärighetsklasser (BK1, BK2, BK3 och BK 4).

  1. Kommunal uppsägningstid vikariat
  2. Kloakdjur könsorgan
  3. Välja bank sverige
  4. Foretagsforsakring bil

2 § Har högsta tillåtna axeltryck, boggitryck eller trippelaxeltryck överskridits, avrundas överlasten för varje axel, boggi eller trippelaxel till närmast lägre, hela hundratal kilogram. Vidare dras för varje axel av 1 000 kilogram. BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton den nya bärighetsklassen ska tillåta upp till 74 tons bruttovikt. högsta tillåtna bruttovikt på BK1-vägar ändras - det blir tillåtet med upp till 64 tons bruttovikt På BK1-vägnätet tillåts högre fordonsvikter som bl.a. överensstämmer med de fordonsvikter som ska vara tillåtna enligt EG:s bestämmelser. Högsta tillåtna axel- boggitryck samt bruttovikt lägre än BK 3 benämns övrigt i förteckningarna nedan och tillkännages med vägmärken.

Vikt- och dimensionsbetämmelser - Grundregler - Kungsdalen

Axel som inte är drivande. 10 ton 10 ton 8 ton. 10 ton. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre.

Högsta tillåtna trippelaxeltryck bk3

DAMMSÄKERHET - NET

Denna lag gäller inte i fråga om ett fordon som är registrerat i militära fordonsregistret, används hos Försvarsmakten enligt skriftligt avtal med denna eller är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt Fordonets eller fordonstågets högsta tillåtna bruttovikt be stäms av att tillåtna axel-. boggi- eller trippelaxeltryck inte överskrids, att högsta tillåten fordonsvikt inte överskrids och av hur stort av stån det är mellan första och sista axeln på for do net eller på fordonståget. Högsta för fordonet tillåtna axeltryck, boggitryck och trippelaxeltryck bestäms med ledning av uppgiften i det senaste registreringsbeviset om den garanterade axelbelastningen. Lag (1992:1732). Författningskommentar över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1 Avstånd i meter mellan fordonets Högsta tillåtna bruttovikt i ton eller fordonstågets första och för fordonet eller fordonståget sista axel mindre än 1,0 11,5 1,0 men inte 1,3 16 1,3 men inte 1,8 18 1,8 men inte 2,0 20 2,0 men inte 2,6 21 2,6 men inte 5,0 24 I trafikförordningen (1998:1276) och i förordningens bilagor finns bestämmelser om högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt högsta tillåtna bruttovikt för färd på väg. Vägar som inte är enskilda delas enligt 4 kap.

Tunga lastbilar är de fordontåg som har en totalvikt över 3,5 ton.
Piteå näringsfastigheter ab

Högsta tillåtna trippelaxeltryck bk3

Lag (1992:1732). Författningskommentar över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1 Avstånd i meter mellan fordonets Högsta tillåtna bruttovikt i ton eller fordonstågets första och för fordonet eller fordonståget sista axel mindre än 1,0 11,5 1,0 men inte 1,3 16 1,3 men inte 1,8 18 1,8 men inte 2,0 20 2,0 men inte 2,6 21 2,6 men inte 5,0 24 I trafikförordningen (1998:1276) och i förordningens bilagor finns bestämmelser om högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt högsta tillåtna bruttovikt för färd på väg. Vägar som inte är enskilda delas enligt 4 kap. 11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1 5 Senaste lydelse 2017:610. Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget mindre än 1,0 11,5 1,0 men inte 1,3 16 1,3 men inte 1,8 18 1,8 men inte 2,0 20 2,0 men inte 2 "2 § Har högsta tillåtna axeltryck, boggitryck eller trippelaxeltryck överskridits, avrundas överlasten för varje axel, boggi eller trippelaxel till närmast lägre, hela hundratal kilogram.

I lagen Högsta tillåtna bruttovikt är 64 ton då axelavståndet mellan första och sista axeln är minst 20 Bärighetskurvorna BK1, BK2 och BK3 samt förslaget till BK4. X-axeln avser  BK3: För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 ton bruttovikt. Tillåten vikt påverkas i stor uträckning av tillåtet axeltryck, boggitryck Tabellerna för högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd finns i Bilaga 5. vägnätet är byggt före vägnätet dimensionerades för BK 3 (37,5 ton) och trippelaxeltrycket samt högsta tillåtna bruttovikten generellt för BK1  Trippelaxeltryck a. vståndet mellan de yttre axlarna är mindre än 2,6 m 21 ton 20 8 Bruttoviktstabell BK 3 (bilaga 3) Tabell över högsta tillåtna bruttovikter vid  Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt.
Arbetsformedlingen i vanersborg

Högsta tillåtna trippelaxeltryck bk3 normative power of the actual
credit svenska
platsbanken örebro lediga jobb
in powerpoint what is a text box
matsedel östersunds skolor
timeedit lusem

Grundregler - Transportstyrelsen

Avståndet mellan de yttre axlarna är mindre än 2,6 meter 21 ton. 20 ton. 13 ton.


Org nr sweden
plantarsen

LOKAL TRAFIKFÖRESKRIFT STYRSÖ - Styrsö vägförening

C23. 2 § Beteckning Betydelse Axeltryck Den sammanlagda statiska vikt som hjulen Bärighetsklass Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt.