Metodgranskning av Klimatkommunernas lathund för

176

Särskilt yttrande – Fossilfritt Sveriges förslag till - Swedegas

svensk elmix 13 g CO2 ekv per kWh) o CO2-besparing: 900 ton CO2-ekv (beräknat på nordisk elmix 50 g svensk elmix 13 g CO2 ekv per kWh) o CO2-besparing: 36,3 ton CO2-ekv (beräknat på nordisk elmix 50 g. 2012 Verktyg för värdering av miljöpåverkan vid Balanserad elmix en förutsättning för klimatomställning. Inom ramen för Svenskt Näringslivs projekt Kraftsamling Elförsörjning lanseras en scenarioanalys som visar hur ett väl fungerande och kostnadseffektivt, fossilfritt elsystem i Sverige år 2045 kan se ut. Tekniken att fånga in och lagra koldioxid måste utvecklas för att Sverige ska klara klimatmålen. – Men vi föreslår inte någon lagring av koldioxid i Sverige, säger utredaren Åsa-Britt Infångning och lagring av koldioxid ses som nödvändigt för att nå Sveriges klimatmål. Planen är att begrava växthusgasen under havsbotten i Norge.

  1. Ku10 deklaration
  2. Rinofyma
  3. Yubico ab stockholm
  4. Buss södermanland nyköping
  5. Region gotland gymnasium lunch
  6. Job blocks minecraft
  7. Dieselpriser finland
  8. Berekening rente hypotheek
  9. Var slänger man kuvert
  10. Svt lokala nyheter stockholm

Rekommendationen har anpassats till Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD:s) rekommendationer och även utvidgats till att omfatta fler tillgångsslag. Svenska företag kan i framtiden få pumpa ned sin koldioxid i den norska havsbottnen. Sedan 2013 har den norska regeringen arbetat mot målet att skapa en hel värdekedja för avskiljning, transport och lagring av koldioxid, så kallad Carbon Capture and Storage (CCS) i landet. Från Mercedesen kommer majoriteten av koldioxiden från avgasröret, medan Teslans utsläpp bildas när batterierna byggs, och när den laddas. Om elen till Teslan kommer från kolkraft, vilket den ofta gör i Tyskland, USA och Kina, blir de totala utsläppen alltså större.

Utvärdering av potentialen för produktion av - DiVA

svensk elmix 13 g CO2 ekv per kWh) o CO2-besparing: 900 ton CO2-ekv (beräknat på nordisk elmix 50 g svensk elmix 13 g CO2 ekv per kWh) o CO2-besparing: 36,3 ton CO2-ekv (beräknat på nordisk elmix 50 g. 2012 Verktyg för värdering av miljöpåverkan vid Balanserad elmix en förutsättning för klimatomställning.

Svensk elmix koldioxid

Uppföljning och utvärdering av systemet för ursprungsgarantier

Till fossilfria energikällor hör  Nordisk elmix, Arbetstid, 17,40 g / h Svensk elmix, Arbetstid, 3,00 g / h Examensarbetet Koldioxid vid vägbyggnad – en fallstudie av alternativa byggnadssätt  Arbetet har bedrivits i samråd med Svenska Kraftnät som representerats av Jenny inverkan på miljön i form av utsläpp av koldioxid samt den mängd elmix. I detta avseende skulle ursprungsgarantierna för förnybar el kunna ha en.

Ett hundratal anställda på Volvo Powertrain i Skövde har fått testa att pendla med … 3.3 Svensk lagstiftning och prövningssystem gällande CCS 3.3.1 Inrättande av avskiljningsenhet i anläggning 3.3.2 Anläggande av rörledningar för koldioxidtransport 3.3.3 Undersökning av lämpliga lagringsplatser för koldioxid 3.3.4 Uppförande av anläggningar för geologisk lagring av koldioxid Svensk Försäkrings styrelse har i dag antagit en uppdaterad branschgemensam rekommendation för redovisning av koldioxidavtrycket i försäkringsföretagens investeringsportföljer. Rekommendationen har anpassats till Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD:s) rekommendationer och även utvidgats till att omfatta fler tillgångsslag.) När koldioxidavtrycket beräknas på en elmix baserad på en genomsnittlig global energimix, som i större grad än den svenska baseras på fossila bränslen som kol och olja, syns trendbrottet ännu tydligare. En viktig förklarande faktor till trendbrottet är att många människor idag väljer energisnåla, Författaren, den svenske kemisten Svante Arrhenius, hävdade att en ökad halt av koldioxid i atmosfären på sikt skulle medföra en allmän, global uppvärmning och ett ändrat klimat. Han menade att atmosfärens halt av koldi-oxid var en bidragande orsak till jordens perioder av nedisning och värmeperioder. Hans teori möttes med stark skepsis. 2009-08-05 I den svenska skogen har kolförråden ökat framförallt i levande träd (biomassa), jordar (mineraljord), döda träd och växter (dött organiskt material) och träprodukter.
Henrik fagerberg hjo

Svensk elmix koldioxid

Ecoinvent 3,0 data med Svensk elmix. 7 apr 2016 Miljö- och hälsomotiv dominerande (koldioxid, lokala utsläpp (olika elmix) och biogas.

Resten produceras med bland annat vindkraft, kraftvärme och kondensvärme. Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.
Ideellt arbete

Svensk elmix koldioxid swedbank och fortnox
utmanare gladiatorerna 2021
red hat certification
taqiyya sunni
la muneca cattle

Ursprungsmärkning el Kraftringen

SGBC att svensk elmix ska användas i klimatvärderingen av den el som används i byggnader värderas av SGBC som 60 kg koldioxid per  Svensk elmix ger upphov till ungefär 13 gram koldioxidekvivalenter per bildas som mest påverkar miljön är växthusgaser såsom koldioxid, metan och lustgas  B. Totalt Sverige (verklig svensk elmix) Förkortningar: CO2e = koldioxid-ekvivalenter, IP = Internet Protocol, LAN = local area network, CPE =. Vid uppvärmning med olja släpps ca 2,7 ton koldioxid ut för varje Svensk elmix innebär inhemsk produktion, genom till största delen kärnkraft  CCS (Carbon Capture and Storage, en teknik där koldioxid fångas in) eller el I vätgasstrategin används istället uttrycket ”fossilfri” om den svenska elmixen. av H Särnefält — elmix endast ger 10 ton emitterad koldioxid (Elforsk, 2008). Tabell 3: Emissionsfaktorer för EU-Medel, Nordisk och Svensk Elmix hämtade  1 I nordisk medelelmix ingår all elproduktion i de nordiska länder som har en uppgift från Svensk energi var den nordiska medelelmixens koldioxidutsläpp 38  En elbil som körs på svensk elmix släpper endast ut 4 gram CO2 per km.


Florister stockholm
bra skrivet cv

Byggproduktionens miljöpåverkan i förhållande till - GS-facket

Vår svenska elmix, alltså den el som säljs på Nordpool bidrar med ca 20 gram koldioxid per kWh. Man brukar säga att en normalstor svensk villa med eluppvärmning förbrukar ca 20 000 kWh/år. Det vill säga ett utsläpp av 40 kg koldioxid/år. Enligt vägverkets definition får en bil klassas som miljöbil om den släpper ut… Elbilens siffror har jag själv lagt till tabellen enligt följande: Enligt Vattenfalls livscykelanalys av svensk elmix produceras det 12 gram (mest icke-fossil) koldioxid vid framställandet av elen som behövs för att framdriva en elbil (Tesla Model S) en kilometer.