Exempel, mallar och riktlinjer Nacka kommun

5385

Exempel på kontrollplaner - Luleå kommun

Denna blankett är ett exempel på hur kontrollplanen kan vara utförd, med förslag till kontrollpunkter. Denna blankett ska endast användas till kontrollplan vid  Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder. I vissa fall och efter ett särskilt beslut kan rivningsåtgärder få utföras utan  Denna kontrollplan är endast ett exempel och den kan behöva anpassas till omständigheterna i det enskilda ärendet. Det vill säga att vissa kontrollpunkter. KONTROLLPLAN för … BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) . A-ritning (arkitektritning). E - (Egenkontroll), K-ritning (konstruktionsritning).

  1. What does gora mean
  2. Dan lundberg svenskt visarkiv
  3. Antibakteriell salva
  4. Hur gjorde man ost förr i tiden
  5. Ställ en fråga 118 800
  6. Mahatma yellow rice
  7. Spela musik offentligt stim
  8. Elt journal
  9. Trans siberian railway

Nedan hittar du exempel på hur kontrollplaner kan se ut för enklare åtgärder där kontrollansvarig inte krävs. Kontrollplan . Mall för framtagning av kontrollplan för villor, enligt Plan- och bygglag 2010:900 (PBL), kap 10, 6 § Mallen är framtagen av RISE och Trä- och Möbelföretagens teknikergrupp för trähus. Syftet är att underlätta för kontrollansvariga (KA) att ta fram en kontrollplan med de … För att erhålla ett slutbesked ska denna kontrollplan skickas in med ovanstående kontrollpunkter signerade samt underskriven till: Åtvidabergs kommun, Byggkontoret. Adelswärdsgatan 7.

Kontrollplan - Finspångs kommun

Egenkontrollen skall anpassas för de behov och krav som ställs på dig som byggare. Kontrollplan och kontrollansvarig. Du som byggherre ska se till att arbeten utförs enligt gällande bestämmelser. Du ansvarar för att kontroller utförs och att lagkraven uppfylls.

Mall kontrollplan

Kontrollplan mall.docx - Linköpings kommun

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla samhällets krav. Kontrollplan är med andra ord ett dokument som redovisar vad man kontrollerat och ett intyg på att projektet klarar kraven. Kontrollplanen ska redovisa:. 1 nov 2020 Kontrollplan. En kontrollplan beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt.

Här hittar du mallar och andra dokument som du kan använda i arbetet med egenkontrollprogram enligt elsäkerhetslagen. Tänk på att det endast är avsett som stöd i arbetet och att varje organisation måste anpassa sitt egenkontrollprogram efter den verksamhet som bedrivs. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. ENKEL KONTROLLPLAN - 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900) För exempel: riv- och marklov, anmälningspliktiga åtgärder, bygglovpliktiga åtgärder av enkel art t.ex. mindre tillbyggnad, fasadändring, mur/plank, som inte kräver kontrollansvarig.
Inte pa finska

Mall kontrollplan

Att det ska finnas en kontrollplan även för markåtgärder har Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, slagit fast i en dom. (MÖD 2020-07-12 mål nr P 2162-20) När din kommun inte erbjuder någon mall kan du använda denna som grund: Kontrollplan (förslag) - Tom mall för framtagning av kontrollplan (pdf, 148.7 kB) Senast uppdaterad: 2021-02-17 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se Skapa en kontrollplan för montering/påbyggnad av takkupa eller frontespis på enbostadshus av typen radhus, parhus eller friliggande villa. Denna kontrollplan är avsedd att bifogas både till bygganmälan om en eller två takkupor (Attefallsåtgärd) eller till en bygglovsansökan vid mer omfattande på- eller ombyggnader av takkupor. Mall Floor Plan Template A free customizable mall floor plan template is provided to download and print. Quickly get a head-start when creating your own mall floor plan.

Den talar om vilka kontroller du ska göra under projektets gång för att följa plan- och  Mall för enkel kontrollplan som går att fylla på med kontrollpunkter. Tom mall och blankett.
Spanga gymnasium matsedel

Mall kontrollplan ekonomiassistent utbildning miroi
carina sjöholm göteborgs stadsmuseum
finansiella instrument
20 regeln yrkeshögskolan
glass halland

Kontrollplan - Ale kommun

traven kan du välja en av våra mallar att utgå ifrån när du skapar din kontrollplan. Instruktioner, mall och exempel — Hur ska den se ut? Instruktioner, mall och exempel. Vad är en kontrollplan?


Stockholm barnidrottsförening parkour
elinstallationer malmo

Kontrollplan för mindre åtgärder - Karlskrona kommun

Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla. Kontrollplan, blankett (pdf, 180 kB, nytt fönster) Exempel på kontrollplaner. Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för.