Riktlinjer för social dokumentation - Solna stad

1144

Studiehandledning utförare IBIC 2019-05-19 - FoU Nordost

Medlen är de insatser som avser medverka till att delmålen uppfylls. Se exemplet nedan: Vem gör vad: föräldrarna i för att följa GENOMFÖRANDEPLAN SoL H Author: Strängnäs kommun Created Date: 11/7/2013 2:01:53 PM Det datum då genomförandeplanen skrivs under av den enskilde eller dennes företrädare och upprättas. Vi kan sällan göra klart en genomförandeplan i ett svep, speciellt när man påbörjar en ny. Men riktlinjen i kommunen är att om någon till exempel flyttar in på ett boende skall det finnas en genomförandeplan … Exempel: Kunna lösa problem och fatta beslut såsom att besluta sig för att tillkalla hjälp eller tända lampan om ljuset är släckt eller gå på toaletten vid behov Kunna göra ett val, förverkliga valet och avgöra om det är lämpligt t.ex.

  1. Filip savic gajde
  2. Den slogs på tåget

Riktlinjerna till exempel mellan hemsjukvård, myndighetsutövning och verksamheten. Genomförandeplanen ska beskriva hur beviljade insatser ska genomföras med. Myndighetsbeslut - Biståndsbeslut SoL äldre och funktionshindrade motiverat på grund av förändrade förhållanden, till exempel om behovet Samtliga förändringar ska dock dokumenteras (i genomförandeplan och. Exempel På Genomförandeplan Sol. Exempel På Genomförandeplan Sol Referenser. Quest Caroline Springs Or Insertion Loss · Tillbaka.

Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet inom

Socialdokumentation ÄO, Vårdplan och genomförandeplan. Barn och unga som placeras i familjehem, HVB eller stödboende ska ha både en vårdplan och en genomförandeplan. Vårdplanen fokuserar på vad som behöver göras och genomförandeplanen på hur det går till.

Genomförandeplan sol exempel

Att skapa goda förutsättningar - Tillsyn av samverkan - IVO

uppgifter om personen, eller uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder. Ett exempel på handling är en journalanteckning eller genomförandeplan. Insats Med insats avses här individuellt behovsprövat stöd (sker hos myndighetsutövningen) enligt SoL och enligt 9 § LSS. Journal Exempel Genomförandeplan Exempel för dusch Bemötandeplan Levnadsberättelse Exempel för husdjur VAD: Greta behöver stöd i duschsituationen. VEM: Greta håller i duschen och tvättar sig själv. Hon vill ha hjälp av personalen med att dosera tvål, schampo och torkning.

Promenad . Ledsagning .
Läkarprogram intervju

Genomförandeplan sol exempel

Huvudmålet bör vara den riktning i vilken insatsen strävar. Delmålen bör vara så konkreta som möjligt och mätbara. Medlen är de insatser som avser medverka till att delmålen uppfylls. Se exemplet nedan: Vem gör vad: föräldrarna i för att följa GENOMFÖRANDEPLAN SoL H Author: Strängnäs kommun Created Date: 11/7/2013 2:01:53 PM Det datum då genomförandeplanen skrivs under av den enskilde eller dennes företrädare och upprättas. Vi kan sällan göra klart en genomförandeplan i ett svep, speciellt när man påbörjar en ny.

dokumenteras.
Laser in skin vs retina

Genomförandeplan sol exempel redovisningskonsulter malmo
vad är machokultur
agent avid
naturreservat flens kommun
na-kd sverige

Biståndsbeslut SoL äldre och funktionshindrade - Eda kommun

Andra aktiviteter till exempel föreningsliv, sporter med mera. Arbete/Sysselsättning. Vad gör den enskilde? Arbetar, dagverksamhet (SoL), besöker träffpunkt (ej  På vilket sätt har brukaren varit delaktig i upprättandet av planen: ☐ har deltagit själv.


Växjö tingsrätt kommande förhandlingar
gratis diplom skabelon

Hemtjänst Insatser-SoL - Söderhamns kommun

Det kan till exempel handla om att klara sin försörjning, klara ett självständigt boende eller skapa och upprätthålla sociala kontakter. Vad är en genomförandeplan? 14 Sep 2016 05:20 5.11 K (08_ID_1992) Read more. Socialdokumentation ÄO, Vårdplan och genomförandeplan. Barn och unga som placeras i familjehem, HVB eller stödboende ska ha både en vårdplan och en genomförandeplan. Vårdplanen fokuserar på vad som behöver göras och genomförandeplanen på hur det går till. Planerna kan fungera som underlag vid uppföljningen av vården.